Biliş nedir?

“Algı, dikkat, anlama, karar verme, problem çözme gibi insan zihninin dünyayı anlamaya yöne­lik...