Bilişsel giriş davranışları nedir?

Belli bir ünitenin, konunun öğrenilebilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve yeterliliklerdir (Demirel,...