Bilişsel öğrenme kuramı nedir?

Öğrenme doğrudan gözlenemeyen zihinsel süreçlerdir. Sadece gözlenebilen davranışların öğrenme olduğunu düşünen davranışcı kuramcılara...