Bilişsel süreçler nedir?

Bilgilerin bir bellekten ötekine aktarılmasını sağlayan zihinsel etkinliklerdir (Ed.Can, 2008).