Birebir öğretim nedir?

Öğretmenle öğrencinin bire bir eşleşerek öğretim etkinliklerini gerçekleşmesi ve sürecin sonucunda öğrencinin öğrenme...