Bireysel değerlendirilebilirlik nedir?

Grubun başarısının tek tek bireylerin başarılarına bağlı görüldüğü, üyelerin gruba karşı sorumlulukları ölçüsünde...