Bireysel hız ilkesi nedir?

Programlı öğrenme sürecinde her öğrencinin kendi hızında ilerleme imkanı bulmasıdır. (Ocak,2008)