Analitik öğrenenler stili nedir?

 “Ne?” sorusunun cevabının arandığı, bilginin soyut kavramsallaştırma yoluyla algılanıp gözem yoluyla işlendiği Mc...