İnsancıl (Humanist) öğrenme kuramı nedir?

Eğitim öğretim ortamının düzenli, belirli olduğu, öğretmen öğrenci iliş­kisinin koşulsuz kabule dayandığı, empatik...