Argümantasyon (Dayanaklandırma) nedir?

 Belli bir fikri, hipotezi, bilgiyi temellendirme, bilginin dayanaklarını belirtme, bilginin doğruluk değerini ortaya...