Dekleratif bilgi nedir?

Gerçeklere,olaylara ve durumlara ilişkin daha çok ‘ne’ kapsamındaki sorulara cevap ve­ren bilgilerdir (Özbay,...