Deneme-yanılma yoluyla öğrenme nedir?

 Organizmanın karşılaştığı problemi çözmek için herhangi bir parça bütün ilişkisi kurmadan rastgele gösterdiği davranışlardan haz veren başarılı davranışları benimseyip başarısız davranışları terk ederek yapılan öğrenme sürecidir (Öğrenme psikolojisi, 2013). Süpriz yumurtalardan çıkan oyuncak parçacıklarını deneyerek birleştirme örnek olarak verilebilir. Problem, eylemsel denemelerle çözülürken kavrayış yoluyla öğrenmede zihinsel denemelerle çözülür.

Davranışçı kuram nedir?

“Gözlenebilir ve ölçülebilir davranışları incelemek gerektiğini iddia eden kuram­dır. Öğrenmenin uyarıcı ile davranış arasında bir bağ kurularak geliştiğini ve pekiştirme yoluyla davranış değiştirmenin gerçekleştiğini kabul eder” (Morris, 2002; Deniz, 2007, s. 264). “Davranışçılar, insan­ların karşılaştıkları problemlerin çözümlerinde genellikle geçmişte yaşadıkları benzer durumları göz önüne aldıklarını ileri sürerler. Yeni bir problemle karşılaştıklarında ise bireyin deneme-yanılma yoluy­la […]

Bağlantı kuramı nedir?

“Bireyin bir sorunu çözerken sınamalara giriştiğini; sınmaların sonunda sorunun çözümüne yarayan tepkileri alıp yaramayanları ayıkladığını; böylece sorunun çözümüne yarayan tepkilerin birbirine bağlanmasıyla öğrenmenin gerçekleştiğini savunur. Bağlantı kuramına göre öğrenme, sınama-yanılma süreciyle elde edilen doğru tepkilerin birbirine bağlanmasıdır” (Başaran, 2005, s.384).