Deneme-yanılma yoluyla öğrenme nedir?

 Organizmanın karşılaştığı problemi çözmek için herhangi bir parça bütün ilişkisi kurmadan rastgele gösterdiği davranışlardan haz veren başarılı davranışları benimseyip başarısız davranışları terk ederek yapılan öğrenme sürecidir (Öğrenme psikolojisi, 2013). Süpriz yumurtalardan çıkan oyuncak parçacıklarını deneyerek birleştirme örnek olarak verilebilir. Problem, eylemsel denemelerle çözülürken kavrayış yoluyla öğrenmede zihinsel denemelerle çözülür.

Davranışçı kuram nedir?

“Gözlenebilir ve ölçülebilir davranışları incelemek gerektiğini iddia eden kuram­dır. Öğrenmenin uyarıcı ile davranış arasında bir bağ kurularak geliştiğini ve pekiştirme yoluyla davranış değiştirmenin gerçekleştiğini kabul eder” (Morris, 2002; Deniz, 2007, s. 264). “Davranışçılar, insan­ların karşılaştıkları problemlerin çözümlerinde genellikle geçmişte yaşadıkları benzer durumları göz önüne aldıklarını ileri sürerler. Yeni bir problemle karşılaştıklarında ise bireyin deneme-yanılma yoluy­la […]

Problem çözme yöntemi nedir?

Öğrencilerin karşılarına çıkan problemleri doğru bir şekilde, sistemli ola­rak, kısa bir süre içinde çözmelerini sağlamak için uygulanan bir yöntemdir (Aytekin, 2003). Bilimsel yöntemin çözüm aşamalarına göre problemler çözülür. Bu yöntemde öğrenciler bilimsel yöntemi kullanır ve bilimsel tutum kazanırlar. Bloom taksonomisinde üst düzey becerileri kazanmaları hedeflenir. Öğrenciler yaparak ve yaşayarak öğrenirler. Sınıf içi ve sınıf dışı […]

Jena planı nedir?

Olumlu bir grup ikliminin oluşturulmasıyla öğretimin grup olarak sürdürülmesini önemli gören bir yöntemdir (Hesapçıoğlu, 2008). Eğitim farklı kademelerdeki insanlara açık ve geneldir Grup çalışmaları öğrenci isteğine göre belirlenir. Belli becerileri elde edenler bir üst gruba katılırlar. Kazanım olarak bireylerin; sosyal ve ahlaki kazanımlarının yanında her öğrencinin kendi yetenek ve ilgilerine uygun çalışma ortamları sağlanarak bu […]