Derinleştirme (Elaborate) nedir?

5E modelinde öğrencilerin kazanımlarını elde ettikleri kavram ve becerileri­ni yeni durumlara uyarlamaları, aktarmaları...