Yüz yüze destekleyici etkileşim nedir?

 Grup üyelerinin birbirlerinin çabasını özendirmeleri, birbirlerine yar­dım etmeleri, güven duymaları ve birbirlerini cesaretlendirmeleri...