Girme, Dikkat çekme (engage) basamağı nedir?

5E modelinde konuya ilişkin dikkat çekme, ilgi uyandırma, öğrenci önbilgilerini açığa çıkarma, kavram...