Yaratıcı drama nedir?

 Belli bir kimlik ve kişiliğe bağlı kalmadan yanlızca bireyin taklit yeteneği, ilgi ve...