Doğrudan pekiştirme nedir?

Edimsel koşullanmaya göre davranışı yapan birey pekiştirilerek bireyin dav­ranışı yapması artırılır. Sosyal öğrenmeye...