Dolaylı duygusallık nedir?

Modelin duyuşsal durumunu gözleyen bireyin, model gibi duygulanması duru­mudur. Birey ile model arasındaki...