Geribildirim nedir?

Dönüt olarak da adlandırılan bir kavramdır. Öğrenenin öğrenmesinin doğruluğunu ve yeterliliğini bilmesidir. Yani öğrenciye öğ­rendiklerinin doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında bilgi verir. Eksik ve yanlış öğrenmelerin düzel­tilmesine fırsat sağlar. Sınavlar, öğrenme düzeyinin belirlenmesi için önemli bir geribildirim aracıdır (Öğrenme psikoloji, 2013). Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden biridir.  

Geri bildirimde bulunma (Dönüt) nedir?

Öğrencilerin ortaya koydukları performanslarına ilişkin olarak dönütlerde bulunma, yanlış ve eksikleri belirleme, neyin öğrenilip neyin öğrenilmediğinin belirle­meye ilişkin sürdürülen öğretim sürecidir (Duman, 2008).