Durumsal bilgi nedir?

Bir prosedürün hangi şartlar altında, niçin işlediği ve bir işlemin diğerinden neden daha...