Düşün-eşleş-paylaş nedir?

Açık uçlu bir soruya çözüm geliştirmek düşüncesiyle soruna önce bireysel ola­rak yoğunlaşmak daha...