Düşünme nedir?

Kavram oluşturmak, problem çözmek ve yaratıcı faaliyetlerde bulunmak için kullanılır ve zihinsel süreçleri...