Duyuşsal stratejiler nedir?

 Öğrenmede ortaya çıkan güdüsel ya da duyusal engelleri ortadan kaldırmaya yardımcı olan stratejilerdir...