Demokratik öğretmen yaklaşımı nedir?

Bireylerde grup ruhu oluşturarak her öğrencinin sürece sahip çık­ması, katılımın sağlanması için sorumluluğun paylaşılması ve öğrencilerin karar sürecine katı­lımlarının önemli görüldüğü, itaat ve ceza yoluyla yönlendirilmelerden öte güdülenmeleri ve iç­ten denetimli bir kişiliğe sahip olmalarına fırsat verebilecek bir yaklaşımdır (Moore, 2000). Öğrencile­re yönelik olarak sen dili kullanımından, eleştirilmelerinden ve aşağılanmalarından kaçınılarak pozitif bir dil ve […]

Düzeltme nedir?

Dönüt aşamasında elde edilen verilerin dikkate alınarak eksiklerin tamamlanması, yan­lışların giderilmesi, beklenen davranışların öğretilmesi aşamasıdır (Tan,2009).