Edimsel davranış nedir?

 İstenilen bir şeyi elde etmek ya da hoşlanılmayan bir şeyden kaçınmak için yapı­lan...