Eğitsel oyunlar nedir?

Öğrenilen bilgilerin geliştirilmesini ve daha rahat ortamda tekrar edilmesini sağ­layan bir öğretim tekniğidir...