Yansıtıcı düşünme nedir?

“Öz eleştiride bulunarak eksiklikleri giderme ve elde edilen yeni bilgilerin yaşa­ma aktarımıdır” (Sönmez, 2008). “Değişime açık olma, öz değerlendirmede bulunma, kendini yenileme, empati yapabilme noktalarında bireyin gelişimine fırsat verilmektedir” (Sönmez, 2008).

Tarihsel empati nedir?

Günümüzün bakış açısını ve değer yargılarını kullanmadan geçmişi kendi koşulla­rı çerçevesinde değerlendirme, geçmişte yaşamış insanların durumlarını onların gözüyle anlama ve açıklama becerisidir (Ocak,2008) Geçmişteki insanların şart ve ortamlarına dönerek çıkarımda bulunma, olay örgüsünü keşfetmeyi sağlayan kavram. Not: Bilişsel alan basamağına uygun bir kavramdır. Soyut işlemler dönemindeki bireye uygulanması daha doğrudur.