En az çaba ilkesi nedir?

Tolman’ın amaçlı davranışçılık (işaret veya gestalt) kuramına ait bir kavramdır. “Organizmanın diğer etkenler...