Aktif (Etkin) katılım nedir?

Öğrencinin kendisine sağlanan ipuçlarıyla derse aktif olarak katılması, öğretim ya­şantılarıyla doğrudan etkileşime girerek deneyim kazanmasıdır (Tan 2009). Aktif katılım doğrudan doğ­ruya öğrencinin öğretim sürecine katılımı;zihinsel katılım ise doğrudan doğruya öğrencinin öğretim sü­recine katılımını gerektirmeyen durumlarda zihinsel açıdan öğrenme sürecine odaklanmasıdır (Tan 2009).