Etkinin yayılması nedir?

Thorndike’ın bağ kuramı ile ilişkili kavramdır.  Bir davranışın pekiştirilmesi, o davranışla birlikte bulunan...