Ezberleme nedir?

Açık ve örtük tekrar olarak da adlandırılır. “Herhangi bir bilgi, kavram ya da...