Bilinç dışı nedir?

“Bireyin farkında olmadığı bastırılmış yaşantıların bulunduğu bölgedir” (Ceyhan, 2008). “Daha önce öğrendiğimiz bilgileri, deneyimleri, anıları sakladığımız yer” (Arı – Üre-Yılmaz, 1998).Örnek: Anne çocuğu küçük yaşta sevmediği zaman, anne sevgisine duyulan ihtiyacın yarattığı eksiklik bilinç dışına itilir.

Bilinç öncesi nedir?

“Bireyin biraz dikkatini zorlamasıyla bilinç düzeyine getirebildiği yaşantıların bulun­duğu bölgedir (Ceyhan, 2008).” “Bir süre önce başımızdan geçen bir olayın ayrıntılarını bir sohbet sırasın­da hatırlayarak dile getirme” (Öztürk, 2008).