geçerlilik

Ölçme ve değerlendirme dersinde bir test maddesinin geçerliliği üzerine notların yer aldığı sayfadır. Bu alandan Kpss Bilimleri sınavından her yıl soru gelmektedir.