Gecikmeli koşullanma nedir?

Pavlov’un tepkisel koşullanma kuramı ile ilişkili bir kavramdır. Bu koşullanmada öncelikle nötr uyarıcı...