Geribildirim nedir?

Dönüt olarak da adlandırılan bir kavramdır. Öğrenenin öğrenmesinin doğruluğunu ve yeterliliğini bilmesidir. Yani...