Temel öğretim modeli nedir?

 Glasser tarafından geliştirilen, davranışçı ve bilişsel yaklaşımın sentezi ko­numunda bir öğretim modelidir (Sönmez, 2008). Öğrencinin başarılı olması için; fizyolojik, sevgi, güç, özgürlük ve eğlence ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiğini söyler. Temel öğretim modelinin ögeleri nelerdir? Öğretim Hedefleri Giriş Davranışları(Öğrencilerin sahip olduğu ön bilgi, beceri ve tutumlardır.) Öğretim İşlemleri(Eğitim Durumları) Değerlendirme  

Temel öğretim modeli nedir?

Glasser tarafından ortaya atılmış bir yaklaşımdır. Davranışcı kuram ve bilişselci kuramın ortak ürünüdür. Glasser’e göre öğretme işini en iyi yapacak kişi öğretmendir. Öğretme işininin en iyi yapılacağı yer okul ortamında sınıflardır. Glasser insanların başarılı olması için aşağıdaki ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini düşünür. Fizyolojik ihtiyaçlar Sevgi Güç Özgürlük Eğlence Glasser’e göre temel öğretim modelinin ögeleri şunlardır: Öğretim […]