Serbest kürsü nedir?

Görüş geliştirme etkinliğinden esinlenerek önerilen bu etkinlikte öğrencilerin deği­şik fikir ve görüşleri sınıfa getirmeleri, serbest kürsü adını taşıyan bir panoda sergilemeleri ve öğ­retmen tarafından bu görüşlerin tartışmaya açılması, ve yeni görüşlerin kazanılmasına imkan ve­rilmesi sürecidir (Erginer, 2008). Sınıfın çeşitli yerlerine katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım gibi panolar asılır. Öğrenciler hangi fikirdeyse o panonun önünde toplanır. Aynı görüşü […]

Görüş geliştirme nedir?

Bir konuda yapılan düşünce alışverişinde kişinin kendi görüşünü diğer görüşler­den de yararlanarak geliştirmesini, savunmasını, ikna olması durumunda da karşı çıktığı görüşü benimsemesini sağlayan bir öğretim tekniğidir (Sönmez,2007). Münazarada 2, görüş geliştirmede 3 ya da daha fazla grup vardır. Ayrıca görüş geliştirmede jüri yoktur (Sönmez, 2008). Münazaranın aksine fikirler değişebilir ve geliştirilebilir. Kazanan ve kaybeden yoktur.