Gregorc’un öğrenme stilleri nelerdir?

Bireylerin bilgileri algılama ve zihinde düzenleme yeteneklerinin üstünde durulması gerektiğini savunur. Bilgiyi alma, işleme, depolama, kodlama, kodlanan bilgileri çözme biçimi üzerinde görüş bildiren bilişsel boyutta değerlendirilen bir modeldir. Bilgiyi algılama ve işleme olmak üzere iki temel üzerine kuruludur. Kavramları daha sonra da kendi arasında sınıflara ayırmıştır. İnsanlar, bilgiyi Somut ya da Soyut algılar. İnsanlar, bilgiyi Ardışık ya da Gelişigüzel işler. Öğrenme Stilleri Somut […]

Kaynaştırma modeli nedir?

İnsanları varlık, olay ve durumları ya somut ya da soyut algılama; algıladıkları bu bilgileri ise aşamalı ya da rastlantısal bir düzenleme becerisine sahip şeklinde değerlendiren yaklaşımdır (Duman,2008). Gregorc’un öğrenme stili kuramında yer alan bir kavramdır.