Hatırlama nedir?

Hatırlama, bellekte geçmişteki bilgiyi alma zihinsel sürecini ifade etmektedir. Kodlama ve depolama ile birlikte, belleğin üç temel sürecinden...