İçsel güdülenme nedir?

Bireylerin kendi isteği, anlayışı ve duygularından dolayı öğrenmeye istekli olması durumuna içsel güdülenme...