Benlik imgesi nedir?

“Bireyin kendi vasıflarını bilmesi ve onların farkında olmasıdır”(Kızıltepe,2007,s.83). “Çocuğun ailede sevilip sevilmemesi, zeki...