Takım destekli bireyselleştirme nedir?

Her öğrencinin birlikte çalışacağı arkadaşları seçmesi,öğrencilerin öğretmen desteğinde birbirlerine yardımcı olarak essikliklerini gidermesi, karar verme ve seçme becerisinin kazanımına imkan verilmesi şeklinde gerçekleşen bir iş birliği uygulama şeklidir (Açık­göz, 2009).

Öğrenci timleri – başarı grupları tekniği nedir?

 Heterojen grupların iş birliği içinde çalışmaları, değerlen­dirmeye gidilmesi, değerlendirme sonuçlarına göre bireysel ve grup değerlendirmesinin yapılma­sı ve gruplar arası yarışmanın özendirildiği öğretim tekniğidir (Açıkgöz, 2009).  Öğrenciler birlikte çalışır birlikte öğrenirler. Ayrı ayrı sınavlara girerler.  Alınan notların aritmetik ortalaması  grup notu olarak değerlendirilir. Kubaşık öğrenme tekniğidir.

Ortak ürün ya da grup ödülü nedir?

Her türlü çabanın grubun hedeflerine göre gerçekleştirilmesini, grup üyelerinin grup amaçlarına yönelik olarak grup ürünü ortaya koymalarını ve grup halinde ödüllendirilmelerini önemli gören iş birliği ilkesidir (Açıkgöz,2009).

Karşılıklı sorgulama tekniği (Discussion group) nedir?

Heterojen grupların iş birliği içinde çalışmalarını, ele alı¬nan sorunun karşılıklı sorgulanmasını ve gerektiğinde farklı yaklaşımların ortaya konmasını sağ¬lamak için öğretmen tarafından ipuçlarının verilmesini böytece eleştirel ve yaratıcı düşünme be¬cerilerinin elde edilmesine imkan verilmesini sağlayan bir iş birliği tekniğidir (Edielvi,2008). ‘Bu tek¬nik öğrencilerin konuyu daha derin bir biçimde ele almalarına katkı sağlamaktadır’ (Senemoğlu, 1997, s.510).