Değiştiren öğrenme stili nedir?

Hissetme ve izlemeye dayalı öğrenme becerilerini gösterme, yeni fikirler ileri sürme,yapmaktansa izlemeyi tercih etme, grup içinde çalışma gibi özellikleri gelişmiş birey­lerde görülen öğrenme stilidir (Kolb, 1984). Kolb’ün Öğrenme stillerinin genel şeması:

Aktif yaşantı nedir?

 Yaparak yaşayarak öğrenme, izlemekten çok, pratik uygulamalar yapma, deneyerek öğ­renme, işe yarayanı benimseme, kişi ve olayları davranışlarıyla etkileme, bilgiyi en iyi öğrenme yolu olarak uygulamada bulunma yeterliliğine sahip bireylerde görülen öğrenme biçimidir. (Duman, 2008).