Kolb öğrenme stilleri

Kolb’ün öğrenme stillerinin açıklamalarıyla yer aldığı sözlük alanıdır.