Yerleştiren öğrenme stili nedir?

Yapma ve hissetmeye dayalı öğrenme becerileri gösterme, pratik yakla­şımları kullanmayı tercih etme, mantıksal davranmaktansa sezgisel davranma eğilimi gösterme, somut deneyim ve aktif deneyim öğrenme yeteneklerine göre davranma gibi özellikleri gelişmiş bireylerde görülen öğrenme stilidir (Kolb, 1984). Bu öğrenme stiline yerleştiren denmesinin nedeni, bu stile sahip bireyler, değişmelere karşı kendi kendilerine uyum sağlamak zorunda olduğu durumlar […]

Yaşantısal öğrenme nedir?

Öğrenmeyi yaşantıya bağlı bir süreç olarak gören, bilgiyi bütünüyle elde edi­len, ya da taklit edilen olarak değil de zihinsel bir süreç olarak ele alan ve öğrenmeyi; yaşantı, bi­liş, algı ve davranıştan oluşan bir süreç olarak gören yaklaşımdır (Kurbanoğlu,Akkoyunlu,2007). Kolb’a göre bireyler kendi yaşantılarından, deneyimlerinden öğrenirler ve öğrenmelerinin sonuçları güvenli bir şekilde değerlendirilebilir.Kolb öğrenmeyi bir süreç […]

Yansıtıcı gözlem nedir?

Kolb’ün olay ve fikirleri dikkatlice gözlemleyerek farklı açılardan değerlendirme, “izleme ve dinlemeye” dayalı özelliklerinin gözlendiği öğrenme stilidir (Erginer, 2008). Sakin, sabırlı, objektif, soğuk kanlı ve detaycı insanlardır. Konuyu öğrendikten sonra “Neden?” ve “Nasıl?” sorularını sorarlar. Bireysel çalışmayı, laboratuvar işlerini, bilgisayar destekli öğretimleri ve anlatım yapmayı severler. Kolb’ün diğer öğrenme stilleri için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.