Yansıtıcı gözlem nedir?

Kolb’ün olay ve fikirleri dikkatlice gözlemleyerek farklı açılardan değerlendirme, “izleme ve dinlemeye” dayalı özelliklerinin gözlendiği öğrenme stilidir (Erginer, 2008). Sakin, sabırlı, objektif, soğuk kanlı ve detaycı insanlardır. Konuyu öğrendikten sonra “Neden?” ve “Nasıl?” sorularını sorarlar. Bireysel çalışmayı, laboratuvar işlerini, bilgisayar destekli öğretimleri ve anlatım yapmayı severler. Kolb’ün diğer öğrenme stilleri için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz.  

Kolb’ün öğrenme stilleri nelerdir?

Kolb’a göre bireyler kendi yaşantılarından, deneyimlerinden öğrenirler ve öğrenmenin sonuçları güvenli bir şekilde değerlendirilir. Somut yaşantılar ya da soyut kavramsallaştırma ile bilgi alınır. Aktif yaşantılar ya da yansıtıcı gözlemle ile bilgi işlenir. Somut Yaşantı Materyal destekli olarak öğrenirler. Duyu organları odaklı öğrenirler. (Hissetmek gibi) Grup çalışmasına yatkın ve sezgileri güçlü kişilerdir.. Soyut Kavramsallaştırma Düşünüp çıkarımda bulunan (mantık odaklı) kişiliklerdir. Okuma ve […]