Öğrenci timleri – başarı grupları tekniği nedir?

 Heterojen grupların iş birliği içinde çalışmaları, değerlen­dirmeye gidilmesi, değerlendirme sonuçlarına göre bireysel ve grup değerlendirmesinin yapılma­sı ve gruplar arası yarışmanın özendirildiği öğretim tekniğidir (Açıkgöz, 2009).  Öğrenciler birlikte çalışır birlikte öğrenirler. Ayrı ayrı sınavlara girerler.  Alınan notların aritmetik ortalaması  grup notu olarak değerlendirilir. Kubaşık öğrenme tekniğidir.

Düşün-eşleş-paylaş nedir?

Açık uçlu bir soruya çözüm geliştirmek düşüncesiyle soruna önce bireysel ola­rak yoğunlaşmak daha sonra eşleşmelere giderek sorunu irdelemek şeklinde sürdürülen iş birlikli öğretim tekniğidir (Güven, 2007).

Ayrılıp birleştirme – 2 tekniği nedir?

Sürecin başında grubun bütününün konunun tümünden sorumlu oldukları, da­ha sonra konunun grup üyelerine bölüştürülmesi, aynı konuyu alanların alt grup oluşturması ve elde edilen bilgilerin ilk gruba dönerek aktarılması şeklinde gerçekleşen öğretim sürecidir (Açıkgöz 2009).

Ayrılıp birleştirme -1 (Jigsaw) tekniği nedir?

Konunun gruptaki öğrenci sayısına bölünmesi, aynı konuyu alan öğrencilerin alt uzmanlık gruplarını oluşturmaları, elde edilen bilgilerin ilk gruba dönülerek paylaşıl­ması ve bireylerin birbirlerinden sorumlu oldukları duygusunun kazanılmasına imkan veren bir iş birliği tekniğidir (Açıkgöz. 2009). Ayrılıp birleştirme – II tekniğinde sürecin başında grubun bütünü tüm konulardan sorumludur. Ayrılıp birleştirme -I tekniğinde konu sürecin başında grup […]