Aritmetik ortalama nedir?

Toplam puanın toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle bulunur. Merkezi eğilim ölçüleri içinde en fazla bilgi veren değerdir. Sınıftaki her bir öğrencinin notunun değişmesi aritmetik ortalamayı etkiler. Bundan dolayı hassas bir ölçü birimidir. Eşit aralıklı ölçeklerle elde edilmiş bir veridir.   Örnek-1: 10,12,14 puan alan üç öğrencinin aritmetik ortalamasını bulunuz. (10+12+14)/3=12 üç öğrencinin aritmetik ortalamasıdır.   Örnek-2: […]