Ayrımlı pekiştirme nedir ?

1) Bir ön uyarana bağlı olarak davranışın sergilendiği durumda pekiştirecin verilmesi, o uyaranın ortamda bulunmadığında davranışın pekiştirilmemesidir (Can, 2000). Uygun olmayan davranışın görmezden gelinip, uygun olan davranışın pekiştirilmesidir. Ön uyaran, hedef davranışı başlatan uyarana denir.

Ayırt etme nedir ?

1) “Organizmanın benzer uyarıcılara farklı tepkiler göstermesidir. Organizmanın iki uyarıcı arasındaki benzemeyen özellikleri fark etmesidir. Pavlov , köpeğe zil sesi ile metronom sesine farklı tepkiler vermesini öğretmiştir’ (Deniz, 2007, s.270).

Ayırt edici uyarıcı nedir ?

1)“Belli bir uyarıcı ortamda iken bir davranış pekiştirilirse bu uyarıcı daha sonra aynı davranışın ortaya çıkmasına zemin hazırlar yani davranışı başlatıcı bir rol oynar. Davranıştan önce ortamda bulunan ve davranışı başlatmaya sebep olan bu uyarıcıya ayırt edici uyarıcı denir. Köpek bir başlatıcı olay (ayağa kalk komutu) ile bir davranış gösterir (ayağa kalkma davranışı) ve bu […]

Atıf teorisi nedir ?

1)Sosyal algılayıcının nedensel açıklamalar üretmek için bilgiyi kullanma biçimlerini açıklayan sosyal bilişsel bir yaklaşımdır (Gerrig;Zimbardo, 2012.S.510).

Askı sözcük (Sözcük asma / kanca) nedir ?

1) Öğrenilecek ve hatırlanacak sözcüğün söylenişine uygun somut başka sözcüklerle eşleştirilerek bir ilişkinin kurulmasıdır (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örneğin Türkiye’nin üç büyük dağını (Ağrı 5137, Cilo 4170, SOphan 4049) öğretmek için şu çalışma yapılır: Öncelikle bir-kir, iki-içi, üç- uç gibi askı sözcükler oluşturulur. Sonra şöyle ilişkilendirilir: Ağrı DağTında yaşayanlar kirli (bir) çamaşırları yıkıyor. Cilo Dağt’nm içi […]

Artan oranlı pekiştirme nedir ?

1) Bireyin aynı pekîştireci alabilmek için sabit sayıda artan bir davranışı yapmak zorunda kaldığı pekiştirme türüdür (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örneğin bir babanın çocuğuna önce 2 sonra 4 daha sonra 6 test çözdüğünde aynı pekiştireç vermesi.

Artan aralıklı pekiştirme nedir ?

1) Pekiştirme belli zaman aralıklarının artışına bağlı olarak yapılır (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örneğin bir babanın çocuğuna önce S sonra 10 daha sonra 15 dakika ders çalıştığında pekiştireç  vermesi. Burada pekiştireç sabittir. Pekiştireç elde etmek için gereken zaman sabit bir şekilde artar.

Araya girme nedir ?

1)”Algıda derinliğin monoküler ip uçlarındandır. Bir cisim diğeri tarafından kapatılıyorsa kapatan cisim daha yakın olarak algılanır” (Morgan, I995,s.27l). Caddedeki iki binadan biri diğerini kapatıyorsa kapatan bina diğerine göre daha yakın algılanır.

Aralıklı (Kesikli-sürekli olmayan) pekiştirme nedir ?

1)Pekiştirmenin her davranıştan sonra değil, davranış sayısı ve zamana göre farklılaştığı pekiştirme türüdür (Öğrenme psikolojisi, 2013). Bu pekiştirme genel bir pekiştirme tarifesi olup zamana göre sabit, değişken, artan; davranışa göre sabit değişken, artan gibi türleri vardır.

Ara verme (Time out) nedir ?

1) İstenmeyen davranışlar sergileyen ve bir türlü vazgeçmeyen bireyi son çare olarak ilgisinin çekebileceği hiçbir uyarıcının olmadığı bir odada, mekânda belli bir süre tutma işlemidir (Öğrenme psikolojisi, 2013). Bireyin uygun olmayan davranışın ardından belirli bir süre pekiştirme kaynaklarından uzaklaştırılmasıdır.