Alışkanlık nedir ?

1) Sıklıkla yapılarak iyi düzeyde öğrenilen ve düşünülmeden yapılan psikomotor davranışlardır. Örneğin, alışveriş merkezinde sürekli yürüyen merdivenleri kullanan bireyin, yürüyen merdivenin bozuk olduğu bir günde yürüyen merdiven çalışıyormuş gibi ayağını uzatması.

Alışma nedir ?

1)Aynı uyarıcının sürekli organizmaya verilmesi sonucunda bu uyarıcının tepkiyi oluşturma gücünün azalması ya da yok olmasına denir. Örneğin öğretmenlerinin kendilerine kızmasından korkan öğrenciler, bir süre sonra aynı durumun devam etmesi üzerine eskisi gibi öğretmenlerinden korkmazlar.

Algısal hazırlık nedir ?

1)Bireyin herhangi bir uyarıcıyı algılamaya zihinsel olarak ön hazırlık yapmasıdır (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örneğin dersten önce zihinsel olarak derse hazır olan öğrenci, hazırlanmayan öğrenciye göre dersi daha iyi anlar.

Algısal ayırt edilebilirlik nedir ?

1) “Öğrenilecek malzemenin bazı özelliklerinin diğerlerine göre daha belirgin olması bu özelliğin öncelikle algılanmasına neden olur” (Öğrenme psikolojisi, 2013). Örneğin bir sayfa yazıdaki; koyu, italik ve kırmızı yazılan başlıklar, diğerlerine göre öncelikli olarak algılanır.

Algıda organizasyon nedir ?

Çevrede bulunan nesneleri, olayları tek tek değil derleyip toparlayıp bir araya getirerek bir anlam verip algılamaya denir. Algılanan nesnelerinin birbiriyle uyumu, algıda organizasyonu sağlayan önemli bir etmendir. Benzerlik, zıtlık, şekil-zemin ilişkisi, süreklilik, tamamlama gibi özellikler organizasyonu etkiler.

Algıda seçicilik nedir ?

“Organizmanın etrafında bulunan bir ya  da birçok uyarıcıdan dikkatini çeken bir veya birkaç uyarıcıyı fark edip diğerlerini algılamaması durumudur .Algıda seçiciliği iç ve dış faktörler etkiler, iç faktörler; ilgi, ihtiyaç, beklenti, değer, inanç gibi bireyle ilgili faktörlerdir. Dış faktörler; uyarıcının rengi, şiddeti, hareketliliği, zıtlığı gibi özelliklerdir’ (Deniz, 2007, s.301).

Algıda derinlik nedir ?

“Nesnelerin üç boyutlu ve bizden belirli aralıklarla uzaklaşıyor gibi algılanmasına denir” (Morgan, 1995). Örneğin tren yollarının uzakta birleşiyormuş gibi algılanması.

Algıda değişmezlik nedir ?

“Duyusal uyarılmadaki değişikliklere rağmen nesneleri sabit ve değişmez olarak algılama” (Morris, 2002, sin). Algıda değişmezliğin gerçekleşmesi için öncelikle nesnenin bilinmesi gerekir. Yani önceden özellikleri bilinen bir nesne değişen şartlara rağmen yine eskisi gibi algılanırsa algıda değişmezlik gerçekleşmiş olur.

Algı nedir ?

“Duyumları yorumlama, onları anlamlı hale getirme sürecine denir. Dışardan alınan uyarıcıların tanınması ve yorumlanmasıdır” (Morgan, 1995; Özbay, 2004,s. 201). Dışardan gelen sesin (duyumun) köpek sesi olduğunu bilme algıdır. Birey, çevredeki uyarıcılardan ilgi ve ihtiyacına uygun olan ya da dikkat çeken uyarıcıları öncelikle algılar.